Fork me on GitHub
#clojure-serbia
<
2021-04-08
>
Jovan Toroman16:04:46

a ok, zato verovatno i ne znam za njega. Nisam nikad radio sa klasterima.