Fork me on GitHub
#clojure-norway
<
2017-12-19
>
Jakub Holý (HolyJak)08:12:13

Jeg er tilbake! Vi prøver oss med Clojure & ClojureScript på Telia. Jeg håper at vi lykkes og får det inn permanent 🙂 Jeg vil benytte meg av anledningen for å evangelisere Clojure(Script) og har begynt med dette - gjerne se og del http://techblog.telia.no/blog/experience-awesome-productivity-with-clojurescript-s-repl/

Jakub Holý (HolyJak)14:12:37

Ja, ja, jeg vet. Det står i backlogen ;-). Men takk likevel!