Fork me on GitHub
#clojure-sweden
<
2022-06-02
DrLjótsson19:06:56

Detta kanske kan vara av intresse för någon? Obs att det går utmärkt att utföra uppdraget på distans! https://keyman.se/data-it/clojure-clojurescript-utveckling-av-plattform-for-internetbaserad-psykologisk-behandling-till-karolinska-institutet/

👀 3
2
clojure 3
👍 1