Fork me on GitHub
#clojure-sweden
<
2019-05-15
>
Markus Flambard05:05:46

När jag jobbade med Erlang så var det samma sak. Världen utanför ser det som ett riskfyllt teknikval eftersom "det inte finns folk som kan det", men i praktiken fungerar det som en magnet för att dra till sig intresserade programmerare.

Mattias16:05:33

Kräver ju folk med lite mod och integritet i styrande roller... så att det inte är vanligare är tyvärr lätt att förstå.

kardan16:05:39

Kräver också folk med lite mod och integritet att övertyga folk i styrande roller 🙂

dangercoder17:05:42

Jag tycker att Eric Normand verkar vara rätt resonabel när det kommer till hur man kan få in Clojure på företaget man jobbar på: https://lispcast.com/convince-your-boss-to-use-clojure/