Fork me on GitHub
#clojure-norway
<
2020-08-14
>
slipset05:08:07

Jeg har hørt et par av episodene med Tony Kay i https://clojurescriptpodcast.com/ v

slipset05:08:23

Lange episoder, men veldig bra der han legger ut om hvorfor han lagde #fulcro, hvilke problemer det løser, hvilke det ikke løser og sammenligner med f.eks re-frame.

slipset05:08:11

Mener de episodene burde være obligatoriske for enhver som jobber med frontend. Uavhengig av språk, biblioteker og rammeverk.

slipset05:08:04

Han snakker også en del om aspekter av data-stores som jeg savner diskusjoner om i frontend-miljøet. En ting som diskuteres er dette miljøet er en eller flere stores. To ting som ikke så ofte diskuteres er lagring av applikasjons-state (hvor du er i applikasjonen, hvilke tabs som er åpne etc) vs lagring av applikasjons-data (domenemodellen).

slipset05:08:18

Videre kan diskusjonen om applikasjonsdata deles opp lagring av normalisert og denormalisert data, der views ofte vil ha denormalisert data, mens vi foretrekker å lagre normalisert data.

👍 3
ingesol13:08:50

@slipset jeg hørte nettopp gjennom de episodene selv. Veldig bra materiale ja, han er veldig flink til å formidle kjernen av problemet.

👍 3
ingesol13:08:44

jeg jobber selv i et system der vi bruker re-frame med en del utvidelser for å jobbe mot en normalisert klient db. Fulcro har utvilsomt truffet spikeren på hodet når det gjelder å la komponentene deklarere “what” (EDN query i fulcro), mens “how” og “when” delegeres til et lag som har ansvar for bare det.