Fork me on GitHub
#clojure-norway
<
2019-10-03
>
magnars07:10:41

ja, så den 🙂 into [] cat er basically en eager vector-basert versjon av sequence cat

👍 4
🐈 4