Fork me on GitHub
#clojure-norway
<
2016-03-08
>
slipset09:03:44

Finn kjører Scala på api'et sitt. Ardoq har full Clojure banend og vanilla.js frontend. Telenor har noe Clojure på analytics såvidt jeg vet @rmz som jobber på Telenor der er jo et gammelt lisp hode om jeg ikke tar helt feil.