Fork me on GitHub
#clojure-argentina
<
2017-12-20
>
matiasmasca14:12:55

sale el 21 la meetup no?

nberger14:12:33

@matiasmasca sí! Ya mañana es el meetup!

nberger14:12:51

Vas a poder venir?

matiasmasca19:12:14

si, eso espero