Fork me on GitHub
#clojure-sweden
<
2017-12-17
>
snichme21:12:24

Tyckte hen att det var bra? Jag var där men gick hem när workshops började