Fork me on GitHub
#clojure-sweden
<
2022-01-18
>
pez10:01:21

Tack för infon, @jell! Ligger rekryteringsläget också som en del av anledningen till skiftet mot TypeScript? Jag skulle väldigt gärna vilja höra den där genomgången av resan. 😃

jell11:01:08

ja rekrutering var okså en del av det @pez, men inte bara det. När vi började med ClojureScript fanns inte shadow-cljs och det var lite jobbigt att hantera npm package, så det var mycket overhead. Nu även när vi gick över till shadow-cljs och bättre integrerat med npm så är det fortfarande overhead att hantera det (med externs osv)... Så det kräver ett speciellt driv för att göra det. Och de flesta front-end utvecklare skulle hellre jobba med TypeScript eller JS direkt

👍 2
pez11:01:03

Tack igen! Var det möjligen personalomsättning som gjorde att ni tappade folk med drivet och fyllde på med folk som hellre jobbar med TS direkt? Frågar för att det är en dimension av rekrytering som man kanske lätt missar vid teknikval.

jell11:01:14

right det är också en del av det @pez, dock kan jag kanske inte säga så mycket om det för att det fortfarande är ett känslig ämne 😛 skall fundera lite på det bästa sättet att gå ut med kunskapen på ett sjust sätt

🙏 3