Fork me on GitHub
#clojure-sweden
<
2020-04-07
>
dangercoder09:04:42

Känns som att många underskattar (cljc) - faktumet att man kan återanvända många libraries i olika miljöer. Byggde en nodejs applikation här om dagen och kunde återanvända Aero, Integrant, core.async, clj.test, osv. Skönt att slippa "Context-switcha". Det enda var promise-js-interopen men jag använde core.async och dom nya interop-funktionerna för detta. Det var riktigt nice 😄

👍 4
pez09:04:06

Finns det något annat språk som är så konsekvent lika mellan värdmiljöerna?

mpemer09:04:49

Jovisst finns det. Alla språk som på något sätt kan se javascript som en runtime, dvs kompilera sig till javascript. Common Lisp med parenscript tex. Det finns många liknande lösningar, men såvitt jag vet ingen som riktigt når Clojure's nivå av användbarhet.

dangercoder10:04:20

Jag vet att det finns exempelvis kotlin och scala för javascript men inte kikat på dessa.