Fork me on GitHub
#clojure-sweden
<
2019-06-18
>
dangercoder12:06:06

Någon som använder "Contract Testing"?

dangercoder12:06:48

Hört talas om att NuBank har byggt ett lib för detta, för deras kommunikation med andra system via kafka och http. Dom lär använda kraften av spec eller schema för att definiera sina kontrakt. På jobbet använder vi Java (🐌) och ett lib som heter Pact.

emil0r12:06:04

Vem du nu än var som hade problem med att signa jars

emil0r12:06:05

export GPG_TTY=$(tty)

emil0r12:06:25

är vad jag var tvungen att ha i min rc

emil0r12:06:30

Då fick jag upp en fin prompt för att skriva in passphrase

👍 4