Fork me on GitHub
#clojure-serbia
<
2021-03-27
>
Jovan Toroman18:03:17

evo ga neko moje gotovo rešenje. Radi i za slučajeve kada najbolja kombinacija novčića ne uključuje prvi, drugi, treći novčić. Nisam radio ček za nil, kontam da to nije bitno u ovom slučaju.

(defn coins-change
 "Given a value V, if we want to make change for V cents, 
 and we have infinite supply of each of C = { C1, C2, .. , Cm} 
 valued coins, what is the minimum number of coins to make the 
 change? If it's not possible to make change, print -1."
 [coins value]
 (apply min (for [c (range (count coins)) :let [sub-seq (drop c coins)]]
        (loop [current-coins sub-seq
           current-value 0
           min-coins   -1]
         (let [can-add-first? (and (not-empty current-coins)
                      (<= (+ current-value (first current-coins)) value))]
          (if (or (= current-value value) (empty? current-coins))
           min-coins
           (if can-add-first?
            (recur current-coins
               (+ (first current-coins) current-value)
               (if (= min-coins -1) 1 (inc min-coins)))
            (recur (rest current-coins)
               current-value
               min-coins))))))))
P.S. Stres testirao sam ga sa traženjem vrednosti veličine 999999999 sa ulaznim nizom od jednog broja, [9]. Posle par sekundi da rezultat. E kad sam probao sa 9999999999, tad je već zablokirao, vrti u beskonačnost. Moguće da tad već prelazi u BigInt, koji ima više bajtova i samim tim su operacije sporije. Šta vi mislite?