Fork me on GitHub
#clojure-serbia
<
2020-02-01
>
dotemacs23:02:47

Трећи у свету, а тајанственији од нинџи.

dotemacs23:02:26

Тј. други, дели се место са Луксембургом.