Fork me on GitHub
#clojure-serbia
<
2018-05-28
>
vasac16:05:25

@valinion Ja sam sa Banja (nekad se to zvalo Abazovina), nisam siguran kako sad zovu taj kraj - uglavnom tamo sad prave zatvoreni bazen. Da, surovi smo profesionalci 😉 - ja radim već neke 3 godine - sad isključivo Clojure, a ranije je to bio jedan od 3 jezika u kome je projekat na kom sam radio bio razvijan. Inače, programiram toliko dugo da sam zreo za penziju 😉

👍 4