Fork me on GitHub
#clojure-serbia
<
2017-11-19
>
vasac00:11:46

Dobro vam je išlo i bez mene pa nisam htio da se miješam 😆