Fork me on GitHub
#clojure-serbia
<
2017-02-03
>
dotemacs13:02:55

професионално, Драган Ђурић 🙂

dotemacs13:02:13

Предаје кложур

dotemacs13:02:12

Сећам се да ми је причао да зна неке своје пријатеље који користе Кложур у Србији, али компаније нису у Србији, већ Ирској или тако негде