Fork me on GitHub
#clojure-norway
<
2022-06-18
>
fxii09:06:28

Tja, du har sum [] som gir 0 og product [] som gir 1. :man-shrugging:

teodorlu10:06:44

Synes det gir mening, jeg!

fxii10:06:26

Heilt klart.

fxii09:06:53

Men + og - er binære operatorar, ja.

fxii09:06:56

Det fins reduce (foldr1, foldl1) som lar deg droppe base-case, men dei krever ikkje-tomme lister.

fxii09:06:05

Eller, ikkje lister, men Foldables. 🙂