Fork me on GitHub
#clojure-norway
<
2021-09-03
>
slipset19:09:28

Ang Oslo Clojure Lunch #4. Jeg foreslår at vi gjør en BYOF og spiser i parken utenfor lokalene til Ardoq. Det er meldt supert vær på onsdag 8. sep

🙋 10
slipset19:09:19

Og det er i Myntgata 2.