Fork me on GitHub
#clojure-norway
<
2020-01-29
>
slipset09:01:46

Lytter til pod’en nå og dere toucher/anbefaler compojure. Jeg ville helt klart heller sett på reitit (som dere nevner) eller bidi, av den enkle grunn at compojure er macro-basert (og dermed helt helvete hvis man ønsker å gjøre ting set ikke var tenkt til (som f.eks å legge på swagger)), mens de to andre er data-baserte.

ingesol09:01:50

@U04V5VAUN Kan skrive under på det, har lekt med compojure-api for swagger tidligere. Meget solid produkt, men ikke spesielt gøy å jobbe med for å si det sånn.

slipset10:01:49

Vi har (muligens) et open-source bibliotek på trappene for å generere swagger med compojure.

❤️ 4
slipset10:01:14

Greia var at compojure-api gjør alt for mye, og vi ville kun ha swagger.

slipset10:01:48

(ns hello-world.core
 (:require [compojure-swagger :refer :all]
      [hello-world.my-specs :refer [some-spec]]
      [hello-world.my-handlers :refer [some-handler]]))

(def app
 (routes
  (swagger-api
   {:path "/api-docs"
    :version "0.1"
    :title "The best API in the world"}
   (context "/api" []
    (with-swagger
     (GET "/" [] "<h1>Hello World</h1>")
     {:summary "Example endpoint"})
    (with-swagger
     (POST "/" request (some-handler request)
     {:summary "Example point endpoint"
      :parameters {:body some-spec}}))))))

slipset10:01:58

fra readme (som jeg ser trenger litt finpuss).