Clojurians
# clojure-czech

This page is not created by, affiliated with, or supported by Slack Technologies, Inc.

maio 11:24:16

to jsou tve error kody? pokud jo, tak bych proste pouzil keywordy (:not-found, ...)

maio 11:24:59

v Clojure moc upper case veci nevidam (ted si konkretne nevzpomenu na zadnou)

zrzka 11:34:21

Potřebuju mít jistotu, že to nikdo nezmrví, protože na to jsou navázané regexy na gatewayi, … Tak jsem to prdnul do ns error, skryl co nechci aby někdo používal a postupně se to bude rozšiřovat …

``` (defn- error-map ([code message] {:error-code code :error-message (if (string? message) message (pr-str message))}))

(defn- error ([code message] (.stringify js/JSON (clj->js (error-map code message)))))

(defn invalid-params [message] (error "INVALID_PARAMS" message))

(defn exception [message] (error "EXCEPTION" message)) ```