Clojurians
# clojure-czech

This page is not created by, affiliated with, or supported by Slack Technologies, Inc.

skardan 10:19:44

Akci jsme nazvali "Clojure knowledge exchange" - setkání Clojuristů a výměna zkušeností

skardan 10:19:57

2-3 lightnng talky, pokec, pivo